Morbi et tellus imperdiet, aliquam nulla sed, dapibus erat. Aenean dapibus sem non purus venenatis vulputate. Donec accumsan eleifend blandit. Nullam auctor ligula

Get In Touch

Quick Email
info.help@gmail.com
  • Home |
  • Porady on-line

Porady on-line

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Kancelaria oferuje możliwość uzyskania szybkiej porady prawnej w trybie on-line bez konieczności opuszczania domu.

Kancelaria oferuje również usługi przez internet, które obejmują:

–  udzielanie porad prawnych
–  sporządzanie pism sądowych i administracyjnych
–  sporządzanie odwołań, apelacji, sprzeciwów, skarg, zażaleń
–  opracowywanie opinii prawnych
–  przygotowywanie projektów umów

Oferowane przez Kancelarię pisma nie stanowią wzorów powszechnie dostępnych w Internecie. Przygotowywane przez Kancelarię pisma odpowiadają Państwa indywidualnym potrzebom, albowiem opracowywane są z dokładnym uwzględnieniem Państwa osobistej sytuacji.

W celu skorzystania z usługi internetowej należy przesłać na adres –
e-mail : kancelaria.tomaszow@gmail.com

1)   precyzyjnie opisany stan faktyczny sprawy,
2)   własne stanowisko  (żądanie procesowe bądź zapytanie prawne),
3)   dokumenty niezbędne do dokonania analizy sprawy,
4)  dokładny adres, na który ma być przesłana usługa oraz sugerowana
forma jej odbioru  (e-mail, fax, list polecony).

     Po wysłaniu zamówienia – otrzymacie Państwo potwierdzenie jego odbioru, z podaniem terminu wykonania usługi, formy jej przekazania, oraz terminu i sposobu uiszczenia należnego wynagrodzenia. Wysokość stawki za poradę w trybie on-line jest uzależniona od stopnia skomplikowania problemu.